Close

ДОГОВІР ОФЕРТИ

 1. Загальні положення

1.1. Ця оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «МРІЯ», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі по тексту «Договір», і розміщує договір оферту на офіційному інтернет-магазині Продавця www.mriia.org (далі – «Інтернет-магазин»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення Покупцем замовлення на умовах цього Договору у строки та за цінами, вказаними у Інтернет-магазині Продавця.

 1. Поняття і визначення

2.1. У цьому договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» – мальовані історії, книги, журнали та інші друковані матеріали і супровідні предмети.

«Інтернет-магазин» – сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару в тексті і на фотознімках, за допомогою мережі інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу Товару.

«Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-магазин.

«Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати за допомогою платіжної картки, інтернет-банкінгу, терміналу самообслуговування або післяплати.

 1. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтренет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору;
 1. Права та обов’язки сторін

4.1. Продавець зобов’язаний:

 • виконувати умови цього Договору;
 • виконувати замовлення Покупця в разі здійснення оплати від останнього або за умовами післяплати;
 • передати Покупцю товар відповідно до обраного зразку в Інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього договору;
 • перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його упаковки на складі Магазину;

4.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору;

4.3. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору;
 • самостійно відстежувати транспортування Замовлення транспортною компанією за допомогою номеру ТТН, наданого Продавцем або через месенджер Viber, або в особистому кабінеті на сайті Інтернет-магазину;

4.4. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
 1. Порядок оформлення та оплати замовлення

5.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через «кошик».

5.2. Термін формування замовлення – до двох робочих днів з моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня. Також можливі затримки у формуванні замовлення в період великої завантаженості Магазину.

5.3. Покупець здійснює оплату Замовлення за допомогою сервісу – Concord Pay, банку Concord, або післяплатою.

5.4. Після здійснення оплати та отримання з сервера Банку підтвердження про оплату, на екран виводиться сторінка з відповідною інформацією.

5.5. Оплата за допомогою післяплати повинна надійти протягом п’яти календарних днів з дня прибуття Замовлення в відділення транспортної компанії. В іншому випадку Замовлення автоматично повертається Продавцю.

 1. Термін, вартість і умови доставки замовлення

6.1. Доставка замовлення здійснюється силами Продавця та транспортної компанії на адресу і дані, зазначені Покупцем при оформленні Замовлення.

6.2. У разі неможливості з боку Покупця отримати товар до граничної дати зберігання в транспортній компанії, у разі відсутності особистої домовленості, Замовлення буде автоматично повернено Продавцю. У разі післяплати Замовлення анулюється, а Продавець залишає за собою право надавати оформлення подальших Замовлень цього Покупцеві тільки після оплати за допомогою Concord Pay, виключаючи варіант післяплати. У разі оплати через Concord Pay, Покупцеві надається повторна відправка Замовлення після компенсації Продавцю вартості транспортування в обидві сторони. Щодо вартості компенсації і способу її відшкодування, Покупець буде проінформований за допомогою електронної пошти або телефонного дзвінку.

6.3. У разі післяплати Покупцеві може бути відправлено інше Замовлення цим же способом оплати тільки після отримання ним попереднього замовлення. Якщо Покупець здійснить Замовлення, коли попереднє ще не було ним отримане, то нове Замовлення буде скасоване, а Покупець повідомлений про це ел. поштою, або тел. дзвінком.

6.4. Повернення грошових коштів за товар, який не був доставлений з будь-яких причин, проводиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви в довільній формі на електронну пошту Магазину.

 • Безкоштовна доставка – це оплата транспортування замовлення від складу магазину до відділення транспортної компанії, зазначеного при оформленні замовлення відправником. Будь-які переадресації або інші можливі послуги оплачуються на стороні одержувача.

6.6. У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, не залежних від Продавця, замовлення анулюється і підлягає повторному оформленню на сайті Продавця. При цьому 100% передоплата, здійснена Покупцем, повертається на умовах, визначених в п.6.4. справжньої угоди.

 1. Інші умови

7.1. Інтренет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті www.mriia.org.

7.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

7.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні оформлення замовлення і подальшої оплати товару Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

7.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору оферти і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.

7.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

7.6. Інформація, яку надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

 1. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через відмінність кольорової передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
 • зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
 • терміни перевезення Замовлення транспортною компанією;
 • стан Товару після передачі його транспортної компанії;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 1. Термін дії договору

9.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем 100% передоплати замовлення і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

 

9.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів (100% передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений в письмовій заяві.

 • Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.